Podmínky pronájmu obytného vozu

Všeobecné podmínky:

Minimální věk pro pronájem obytného vozu činí 21 let a dva roky praxe v řízení motorových vozidel. Je nutné předložit řidičský průkaz a další doklad totožnosti (tj. občanský průkaz či cestovní pas), v případě půjčování pro firmu též živnostenský list či výpis z obchodního rejstříku. Řidičem obytného vozu smí být pouze nájemce a osoby uvedené ve smlouvě jako další řidiči, které splňují výše uvedené podmínky; v opačném případě odpovídá nájemce za případné způsobené škody. Minimální doba pronájmu je v letní sezoně (červenec – září) ___dní, mimo letní sezonu __ dní. Jako den pronájmu se ve smyslu poplatku počítá 24 hodin.

Ve voze platí přísný zákaz kouření. Není povoleno přepravovat domácí mazlíčky a jiná zvířata. Vůz není možné upravovat (polepování, montáž a demontáž zařízení, vrtání a jiné).

Převzetí a vrácení vozu

Vůz je předáván čistý s plnou nádrží pohonných hmot, stejně tak se i vrací. Není třeba doplňovat plyn a vodu. Nájemce je povinen vyprázdnit před vrácením odpadní nádrž WC a odpadní vody, v opačném případě účtujeme servisní poplatek 1000 Kč. Převzetí a vrácení vozu zabere přibližně hodinu. Součástí výbavy je hasící přístroj a lékárnička, při použití je nájemce povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj.

Půjčení či vrácení vozu probíhá v pracovní dny od 8 do 16 hodin. Za vrácení či půjčení vozu o víkendu účtujeme poplatek _____ Kč.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemci vystavíme zálohový doklad. Pro potvrzení platnosti požadujeme po nájemci uhrazení zálohy ___% z celkové ceny nájmu do ___ dnů po potvrzení rezervace z naší ceny. Doplatek nájemného je třeba uhradit ___ dnů před začátkem nájmu, nejpozději však v den převzetí obytného vozu. Nájemce je při převzetí vozu povinen složit vratnou kauci _____ Kč na pokrytí případných způsobených škod. Kauci je možné složit v hotovosti či platební kartou, následně bude vrácena na váš účet.

Storno podmínky

Při odstoupení od smlouvy 30-15 dní před zapůjčením 25% z ceny nájemného, 14-7 dní před zapůjčením 50% z ceny nájemného, při odstoupení týden před  začátkem pronájmu (a méně) 100% z celkové ceny pronájmu. Manipulační storno poplatek ____Kč účtujeme vždy. Při předčasném ukončení nájmu a vrácení vozidla se nevyužité nájemné nevrací.

Pojištění

Pojištění je potřeba doplnit podle potřeby

 

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen nahlásit každou událost telefonicky pronajímateli. V případě nehody, živelné události, vniknutí třetí osoby či odcizení vozidla je nájemce povinen ohlásit událost policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Povinností nájemce je při nehodě vypsat záznam o dopravní nehodě a po návratu jej odevzdat pronajímateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět do obchodu