Je nějaký rozdíl mezi DPF a FAP?

Blogging Tips LinkedIn Post Header (1)

DPF nebo FAP?

Zkratky dokážou našemu mozku pořádně zavařit. Jaký je rozdíl mezi DPF a FAP? Když přestane fungovat DPF, můžu ho nahradit FAP? Funguje DPF lépe? Podobné dotazy se občas objeví.

Jak funguje FAP?

FAP (Filtre à particules) je zařízení, které zachytává saze z výfukových plynů. První z nich uvedla již v roce 2000 francouzská automobilka Peugeot. Šlo o revoluční způsob řešení problematiky zátěže životního prostředí. FAP zachytí drobné pevné částice za pomocí důmyslného systému kanálků. To samozřejmě vede k jejich zanesení, ale s tím si FAP poradí. Během jízdy se filtr zahřívá a všechny zachycené částice se spálí na mikroskopický popílek. Ne vždy to ovšem jde, v ostatních případech je regenerace navozena uměle.

Popílek je podstatně drobnější než saze a tím pádem uvolní většinu místa pro další filtraci.

Francouzské automobilky přišly s nápadem vylepšit FAP pomocí aditiv. Ta se umístí do oddělené nádrže a řídící jednotka určí, kolik aditiva je potřeba pro aktuální objem paliva v nádrži. Tato aditiva snižují zápalnou teplotu sazí, které se tak mohou spálit při podstatně nižší teplotě. Tento způsob využívají též některé vozy Volkswagen. V současné době se ale preferují filtry bez aditiv.

…takže je DPF bez aditiv?

Nebudeme vás dále napínat a odpovíme vám – v aditivech rozdíl nespočívá, ačkoliv je to na různých fórech rozšířený mýtus. Problematika filtru pevných částic je aktuální a samozřejmě zaměstnala spoustu vědců, inženýrů a ekologů. Což znamená spoustu jazyků a spoustu národností. Jelikož první filtr pevných částic nainstaloval Peugeot, Francouzi zavedli své označení filtre à particules (filtr částic).

Anglicky mluvící inženýři zvolili název Diesel particle filter (DPF) a obě dvě varianty jsou správné – obě totiž značí totéž: Filtr pevných částic.

Je v tom trochu zmatek

Pokud se cítíte zmateně, není třeba se bát. Nejste jediní. Co je důležité je, že se jedná o dva názvy pro samou věc. Pokud jde o čištění filtru, jiná písmenka neznamenají rozdíl v ceně ani proceduře. Pokud hledáte informace či plánujete výměnu filtru, je třeba vzít v potaz značku vozu. Jestliže máte francouzské auto, hledejte FAP. Pokud ale hledáte DPF, vyhledávač si s tím rozhodně poradí. Není ale žádný důvod k obavám! Pokud náhodou máte auto s DPF, neznamená to, že FAP bude o něco lepší či horší.

 

My v písmenkách rozdíl neděláme. Vyčistíme vaše DPF i FAP - objednávejte zde!

Zpět do obchodu