K čemu je vlastně dobrý filtr pevných částic

ruhr-area-4352459_1920

K čemu je to dobré?

Katalyzátory a filtry pevných částic bývají označovány za zbytečné ucpávky výfukové potrubí a rozmar Evropské unie. Na měření emisí by vás ovšem za takový výrok hnaly. Svět postupuje dopředu a lidé se konečně ohlíží za vším, co vytvořili. Všimli jsme si, že starý benzín uvolňoval sloučeniny olova, proto byl nahrazen bezolovnatým. A stejně tak jsme si povšimli, že emise jsou neúnosnou zátěží pro naše vlastní zdraví, ale i okolí.

Naše plíce mohou děkovat katalyzátorům

Výfukové plyny obsahují celou řadu chemických látek. Žádnou z nich bychom dobrovolně nevdechovali.

Co se týče plynů, je jich celá řada – jmenujme nechvalně známý oxid uhelnatý. Ten se několikrát zapsal do historie jako prostředek sebevražd. Po vdechnutí se totiž naváže na červené krvinky namísto životadárného kyslíku a organismus se ta udusí. Oxidy dusíku zase mohou nepříjemně podráždit dýchací cesty a podstatně zvýšit pravděpodobnost jejich onemocnění. O nic více příjemné nejsou ani uhlovodíky, z nichž některé mohou být i karcinogenní. Výfukové plyny také napomáhají k vytvoření vrstvy přízemního ozonu. Ačkoliv se učíme o ozonové vrstvě ve stratosféře, která nás chrání před UV zářením a panikaříme z šířících se ozonových děr, na zemském povrchu nemá tento plyn co dělat. Způsobuje totiž narušení funkce plic, může poškodit jejich vývoj a zvyšuje riziko úmrtí. Katalyzátory fungují na principu oxidačně redukčních reakcí, které z jedovatých plynů dělají méně škodlivé. Oxid uhelnatý je zoxidován na oxid uhličitý, který je pouze nedýchatelný. Z oxidů dusíku se tak stává dusík a kyslík, které už jsou součástí atmosféry.

Prach je jako azbest

Saze, které vznikají v motorech, jsou dostatečně lehké na to, aby byly unášeny vzduchem. Stejně jako azbestová vlákénka se bez větších problémů dostane do lidských plic, kde se usazuje. Plicní sklípky jsou tak zanášeny a mnohonásobně se zvyšuje riziko onemocnění. Některé látky z výfuků jsou též karcinogenní. Život v okolí vozovky je pak srovnatelný s dlouhodobým kouřením. Všichni známe odstrašující obrázek pro srovnání zdravých plic a plic kuřáka. Abychom jako ten kuřák nedopadli všichni, máme tady filtry pevných částic.

addict-84430_1280

Normy jsou přísnější

Oblíbeným argumentem odpůrců DPF je, že auta celé roky jezdily bez nich. To je pravda, ale jde o relevantní argument? Škodlivost mnohých chemických látek se projeví až po letech. Kdyby se jednalo o zavedení jedovatého hnojiva DDT, určitě by se našlo jen málo příznivců se slovy „Vždyť se to používalo“.

Co se týče ekologie, je nutné myslet hlavně na budoucnost. Regulace množství emisí vypouštěných do ovzduší je první z mnoha kroků na dlouhé cestě.

 

Nepříjemnostem spojenými s údržbou DPF a FAP filtrů se můžete vyhnout i Vy. Objednejte se na čištění a profesionální diagnostiku právě teď!

Zpět do obchodu